Skip to main content
All Posts By

Büşra Kılıç

Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı Yayına Girdi

By Duyurular, Haberler

TurkuazLab proje faaliyetleri kapsamında en önemli çıktılardan biri olarak Kutuplaşmayı Anlamak başlıklı Çevrimiçi Eğitim Aracı Mayıs 2021’de yayına girdi. Türkiye toplumunda kutuplaşma ve bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu bir ekosisteme katkı sağlamak için yenilikçi yöntemler önermeyi amaçlayan TurkuazLab için bu Çevrimiçi Eğitim Aracı işlevsel olacaktır.

Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı, TurkuazLab tarafından Kasım-Aralık 2020’de yürütülen Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 Araştırması sonuçları da dikkate alınarak geliştirildi. Ders, altı temel başlık altında kısa video anlatımlar ve konunun uzmanları ve ilgili taraflarla gerçekleştirilen röportajlar aracılığıyla kutuplaşma kavramı ve etkilerinin tüm boyutlarıyla tartışıldığı oyunlaştırılmış bir çevrimiçi eğitim aracı.

Ders anlatımlarında, kutuplaşma kavramı; kutuplaşmanın nedenleri, sonuçları, zararları; kimliklerin kutuplaşma ile ilişkisi; ötekileştirme süreçlerinin kutuplaşma bağlamında değerlendirilmesi; bilgi edinme pratikleri ve yanlış bilginin kutuplaşma üzerine etkileri; temas ve karşılaşmanın duygusal kutuplaşma açısından önemi ile kutuplaşma bağlamında ihtiyaçlar ve haklar konuları ele alınmaktadır.

Derslerin yanı sıra, “Fanus Oyunu” ve “Tahmin Oyunu” aracılığıyla kullanıcılara kutuplaşma bağlamında kendi tutum ve davranışlarını deneyimleme imkânı sunulmaktadır. Fanus Oyunu ile kullanıcıların siyasete dair konularda yakın çevrelerindeki kişilerle benzer görüşlere sahip olup olmadıklarını değerlendirerek kendi ağlarının yansımasını keşfetmeleri amaçlanmaktadır. Tahmin Oyunu ise kullanıcıların farklı siyasi parti taraftarlarının gündem hakkındaki görüşlerini tahmin etmelerini sağlayarak birbirimizi ne kadar tanıdığımızı ortaya koymayı hedeflemektedir.

Sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partiler öncelikli olmak üzere tüm kamuoyunu kutuplaşmayı azaltacak farkındalık, bilgi ve yöntemlerle donatmayı amaçlayan Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı’nın farklılıklarla beraber yaşayabilmenin imkânlarını birlikte düşünmek için bir aracı olması hedeflenmektedir.

Kutuplaşmayı Anlamak: TurkuazLab Çevrimiçi Eğitim Aracı Tanıtımı etkinliği 01 Haziran 2021, 10:30-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Etkinlik detaylarına aşağıda ulaşabilirsiniz:

1 Haziran 2021

10.30-12.00

Çevrimiçi*

Açılış Konuşmaları

TurkuazLab Ekibi

Panel

Nazan Aksoy

Şeyda Taluk

Itır Erhart

*Zoom webinar kayıt için: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qB_E2nCTRGeEmQTyvKvaqw

İletişim: [email protected]

www.turkuazlabsaha.org

Jennifer McCoy ile Kutuplaşma, Demokrasi ve Stratejiler

By Duyurular, Haberler

TurkuazLab Webcast’te moderatör Dr. Tuğçe Erçetin ve konuk Prof. Dr. Jennifer McCoy “Kutuplaşma, Demokrasi ve Stratejiler” hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Tartışmanın ana temaları; ABD seçimlerinden sonra demokrasinin geleceği, duygusal kutuplaşma, kutuplaşma ile salgın arasındaki ilişki, popülizm ve kutuplaşma, kadın liderlerin demokrasiler açısından rolü ve kutuplaşmayı azaltmak için stratejiler olarak öne çıkıyor.

Videoya TurkuazLab YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

“İstanbul Sözleşmesi Hakkındaki Algılar: Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığında Uzlaşma, Sorumlulukta Ayrışma” Makalesi Yayınlandı

By Duyurular, Haberler

BİLGİ-Göç Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve TurkuazLab Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Emre Erdoğan, Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi ikinci sayısı için “İstanbul Sözleşmesi Hakkındaki Algılar: Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığında Uzlaşma, Sorumlulukta Ayrışma” adlı bir makale kaleme aldılar. Uyan Semerci ve Erdoğan makalede, Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 Araştırması saha çalışmasında İstanbul Sözleşmesi ve kadına yönelik şiddete dair algılar konusuna ayrılan modülün bulgularını değerlendirdi.

Makaleye buradan ulaşabilirsiniz: https://dergi.bilgi.edu.tr/index.php/reflektif/article/view/31/29

 

TÜSES “Kutuplaşmaya Karşı Siyaset Dili” Webinar’ı Düzenledi

By Duyurular

Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 30 Ocak 2021 tarihinde “Kutuplaşmaya Karşı Siyaset Dili” konulu bir çevrim içi etkinlik düzenledi. Etkinlikte, TurkuazLab Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Emre Erdoğan, BİLGİ-Göç Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Somer; kutuplaşmanın yol açtığı mevcut sorunlar, kutuplaşmada ısrarın siyaseti nasıl şekillendirdiği ve kutuplaşmadan çıkış yollarının neler olabileceğini konuştular.

Webinar etkinliğinin kaydına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/TUSES2020/videos/460432158319437

 

Emre Erdoğan Cumhuriyet İçin Yazdı

By Duyurular, Haberler

TurkuazLab Bilimsel Koordinatörü Emre Erdoğan, Cumhuriyet Gazetesi için “Kutuplaşmanın Boyutları” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, yazıda 22 Aralık 2020 tarihinde kamuoyuna aktarılan Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 Araştırması sonuçlarını değerlendirdi.

“Birincisini 2015’te tekrarlanan genel seçimle; ikincisini 2017’de Cumhurbaşkanlığı referandumu sonrasında yürüttüğümüz Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması’nın koronavirüs Salgını dönemine denk gelen üçüncüsü her şeyin değiştiği ülkemizde değişmeyen bir şeyin de olduğunu gösterdi: Siyasal duygusal kutuplaşma.”

Erdoğan, E.

Yazıya buradan ulaşabilirsiniz: https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/kutuplasmanin-boyutlari-prof-dr-emre-erdogan-1802578

Emre Erdoğan Marshall Fonu (GMF) İçin Yazdı

By Duyurular, Haberler

TurkuazLab Bilimsel Koordinatörü Emre Erdoğan, Marshall Fonu (GMF) için “Is Polarization Turkey’s Fate?” (Kutuplaşma Türkiye’nin Kaderi Mi?) başlıklı bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, yazıda Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar Projesi (TurkuazLab) kapsamında gerçekleştirilen uzman görüş anketi ve çalışma grubu toplantısı çıktılarını değerlendirdi.

Yazıya buradan ulaşabilirsiniz: https://www.gmfus.org/publications/polarization-turkeys-fate

Emre Erdoğan Perspektif İçin Yazdı

By Haberler, Duyurular

TurkuazLab Bilimsel Koordinatörü Emre Erdoğan, Perspektif için “Kutuplaşma Kaçınılmaz Kaderimiz Mi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, yazıda duygusal kutuplaşmanın demokrasi için oluşturduğu tehdite vurgu yaparken, kutuplaşma ile mücadeledenin önemi ve müdahale araçlarını anlatıyor.

“Toplumdaki duygusal parçalanmışlıkla liberal demokrasinin temel varsayımı olan vatandaşların müzakere ve diyalog yoluyla siyasal tercihlerini oluşturmaları imkânsız gibi gözüküyor, her tür siyasal tartışma siyasal kimliklerin sayıldığı sanal referandumlara dönüşüyor.”

Erdoğan, E.

Yazıya buradan ulaşabilirsiniz: https://www.perspektif.online/kutuplasma-kacinilmaz-kaderimiz-mi/

Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 Araştırma Sonuçları

By Haberler, Duyurular

Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 Araştırması sonuçları, 22 Aralık 2020 Salı günü saat 11.00’da çevrim içi bir toplantıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Toplantıda TurkuazLab Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Emre Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve Marshall Fonu Ankara Ofisi Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı araştırma sonuçları hakkında sunumlarını gerçekleştirecek.

Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 Araştırması, Marshall Fonu (GMF) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ-Göç) tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) finansal desteği ile yürütülen “Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar Projesi” (TurkuazLab) kapsamında gerçekleştirildi. Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü nüfusunu temsil eden 4000 kişiyle, 29 ilin mahalle ve köylerinde Kasım-Aralık aylarında yapılan yüz yüze görüşmelerle yürütüldü. İlki 2015 yılında, ikincisi 2017 yılında yapılan araştırma, 2020 yılında da dikkat çeken bulguları ortaya koymaktadır.

Sonuçların paylaşılacağı toplantı Zoom üzerinden gerçekleştirilecek ve YouTube’da canlı olarak yayınlanacaktır. Etkinliğe katılmak için bağlantı bilgilerine aşağıdan ulaşabilir ve Turkuaz Lab YouTube kanalından takip edebilirsiniz.

Zoom Giriş Bilgileri:

https://us02web.zoom.us/j/82898454906

Meeting ID: 828 9845 4906

Passcode: 127931

TurkuazLab YouTube Kanalı:

https://bit.ly/3mqF1o8

Etkinlik ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Uzman Görüş Anketi ve Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleşti

By Haberler, Duyurular

Kutuplaşma konusunda Türkiye’den ve dünyadan uzmanlarla düzenlenen bir uzman görüş anketi ve takip çalıştayı gerçekleştirildi. Uzman görüş anketi ve çalıştay ile genel olarak kutuplaşma ve kutuplaşmanın Türkiye’deki varlığının daha derin bir şekilde anlaşılması ve kutuplaşmayı azaltmak için stratejilere katkı yapılması amaçlandı.

4 aşamadan oluşan uzman görüş anketinde, katılımcılardan kutuplaşmanın temel nedenleri ve çözüm önerileri doğrultusunda görüş bildirmeleri ve bu görüşleri bir önem sıralamasına koymaları talep edildi. Anketin son aşamasında ise, katılımcılar kutuplaşmanın azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinin uygulanabilirliklerini derecelendirdi.

Uzman görüş anketinin ardından, 30 Kasım 2020 tarihinde  çalışmaya katılan uzmanlarla bir takip çalıştayı yapılarak anket sonuçları paylaşıldı. Moderasyonu Marshall Fonu (GMF) Ankara Ofisi direktörü Özgür Ünlühisarcıklı’nın yaptığı çalışma grubu toplantısında, Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci kutuplaşmanın nedenleri, çözümleri ve çözümlerin uygulanabilirliği üzerine anket verilerini katılımcılarla paylaştı. Ardından Ersin Kalaycıoğlu ve Emilia Palonen uzman görüş anketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.  Çalıştay,  kutuplaşma, kutuplaşmanın Türkiye’deki varlığı ve kutuplaşmayı azaltmaya yönelik stratejiler üzerine katılımcıların görüşlerinin alınmasıyla tamamlandı. Uluslararası uzmanlarla yapılan uzman görüş anketi ve çalışma grubu toplantısı kutuplaşmanın daha derin bir şekilde anlaşılmasına ve uygulanabilir stratejiler geliştirilmesine katkı sundu.