Skip to main content
Category

Duyurular

Kutuplaşmayı Nasıl Aşarız?

Kutuplaşmayı Nasıl Aşarız?

By Duyurular

Dünyada ve Türkiye’de birçok sorun beraberce düşünmeyi ve ortak hareket etmeyi gerektiriyor. Çevre kirliliği ve iklim değişikliği başta olmak üzere dünya gezegeninin geleceği ve bizlerin çocuklarının, torunlarının yaşamı bu beraberliği başarabilmemize bağlı. Hepimizin sahip olduğu insan olma durumumuzdan doğan kırılganlıklar, ortak olan ihtiyaçlar çerçevesinde belirsizliklerle mücadele edebilmek için birbirimizin halinden anlamayı başarmamız şart. Ancak içinde yaşadığımız ekonomik ve siyasi koşullar, doğduğumuz aile, büyüdüğümüz mahalle, aldığımız eğitim, inançlarımız, üye olduğumuz dernekler, spor kulüpleri, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, akranlarımız, medya ve sosyal medya bizi biz yaparken, aynı zamanda da bizleri ayrıştırıyor. Var olan farklılıkları büyütüp, çok daha fazla olan benzerliklerimizi görmemizi imkânsız hale getiriyor. Sahip olduğumuz kimlikler birden çok olsa da bazı kimlikler hepsinden baskın olup, diğerlerinin önüne geçerek, güçlü sınırlarla bizleri ayrıştırıyor. İşte siyasal alanda partiler, politikacılar ve liderler arasında gözlemlenen kutuplaşma da topluma, bizlere sıradan vatandaşlara da sirayet ederek, bu ayrışmayı büyütebiliyor. Parti tercihimiz kim olduğumuzu belirleyen en önemli kimliklerden biri haline gelebiliyor. Bu şekilde sahip çıktığımız parti kimlikleri, bizler için farklı parti taraftarları ile siyasal ve sosyal alanda konuşmayı, tartışmayı ve beraber çözüm geliştirmeyi imkânsız hale getiriyor.
Elinizde tuttuğunuz bu metin, işte bu çerçevede Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal iklim ve daha önce gerçekleştirdiğimiz ötekileştirme1 ve kutuplaşma araştırmaları bulgularından yola çıkarak geliştirdiğimiz Türkiye’de Kutup-laşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar Projesi, kısa adıyla TurkuazLab projesinin son çıktısı. Mart 2020’de başlayan bu proje Marshall Fonu (GMF), İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ-Göç) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) finansal desteğiyle yürütüldü ve Haziran 2022’de tamamlanıyor.

Bu metin olabildiğince en sade biçimde kutuplaşmaya dair temel tanımları, bizim projemiz çerçevesinde odaklandığımız duygusal siyasal kutuplaşma kavramına odaklanarak toplumsal alanda hissedilen gerginliği ve beraber yaşayabilmenin önünde oluşturduğu engeli ele almayı hedefliyor. İlk bölümde beraberce önce kutuplaşmanın ne olduğu ve ne olmadığını düşüneceğiz, farklı kutuplaşma tanımlarını açıklayacağız. Bu farklı kutuplaşma tanımlarından bizim çalışmamızın odaklandığı bireysel düzeyde yer alan siyasal duygusal kutuplaşmayı daha detaylı tartışacağız. Kimliklerimizin oluşum süreçleri ve siyasal parti tercihlerinin benimsenen kimlikler haline gelmesi ve en uzak hissedilen parti taraftarlarının “öteki” olarak görülmesinin vardığı boyutları ele alacağız. Kutuplaşmanın neden kötü bir durum olduğunu tartışıp, kutuplaşmanın oluşmasını sağlayan nedenlere odaklanacağız. Sistemik nedenlerin yanı sıra makrodan mikroya her düzeyde kutuplaşmayı oluşturan nedenleri özetleyeceğiz. Türkiye’de medya, sosyal medya ve siyasilerin kutuplaşmayı nasıl çerçevelediğini aktaracağız. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise kutuplaşmayı önlemeye dair hem bizim projemiz hem de farklı alanlarda uzmanların kendi görüşlerini içeren yazılar ile çözüm önerilerini tartışacağız. Bölümlerin sonunda konu başlıklarına göre düzenlediğimiz hem yararlandığımız hem de meraklısı için daha kapsamlı bilgiler sağlayacak kısa kaynakçalar da hazırladık.

Projemizin gerçekleşmesini finansal desteği ile mümkün kılan İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’na (SIDA), kitabımızda kutuplaşmayı azaltmaya dair bizimle birlikte düşünen ve katkıda bulunan çalıştaylarımızdaki tüm katılımcılarımıza, TurkuazLabsaha’daki konuklarımız Aslı Aydın-Sancar, Ayça Ebru Giritligil, Büşra Kılıç, Gülin Çavuş, Hilmi Hacaloğlu, Itır Erhart, İdil Işıl Gül, Mehmet Şenol ve Turgut Tarhanlı’ya çok teşekkür ediyoruz. Bu kitapta konuk yazarlarımız; Ali Alper Akyüz, Hakan Altınay, Işık Tüzün, Itır Akdoğan, Itır Erhart, Murat Sabuncu ve Şeyda Taluk’a müteşekkiriz. Her bir yazarımız kendi uzmanlık alanları ile ilgili çözüm önerilerini bizimle paylaştılar. Kitabımızın yayın sürecinde bize destek olan Cem Tüzün’e tüm emekleri için ve kapak resmi ile çalışmamızı görsel açıdan zenginleştiren Lale Duruiz’e minnettarız. Bu konuda sorgulamaya, düşünmeye, tartışmaya, hem kendimize hem de çevremize ayna tutmaya beraberce devam etmek için sizleri de yolculuğumuza davet ediyoruz.

Kitabın basılı halini indirmek için tıklayınız.

Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar Projesi (Turkuazlab) Kapanış Konferansı “Kutuplaşmayı Aşmanın Yolları: Deneyimler ve Arayışlar”

By Duyurular

Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar Projesi (TurkuazLab) “Kutuplaşmayı Aşmanın Yolları: Deneyimler ve Arayışlar” başlıklı kapanış konferansı, 25 Haziran 2022 Cumartesi günü 10.15-12.30 saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde yüz yüze ve eş zamanlı çevrim içi etkinlik ile gerçekleşiyor.

TurkuazLab projesinin çıktılarını ele almak ve Türkiye’de ve dünyada kutuplaşmayı anlamaya ve azaltmaya dair birlikte düşünmek için kapanış konferansımıza katılabilirsiniz.

Tarih: 25 Haziran 2022, Cumartesi

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü E1-301

Saat: 10.15-12.30

Yüz yüze olan etkinlik eş zamanlı olarak Zoom üzerinden de takip edilebilecektir.

Zoom kayıt linki için tıklayınız.


Kutuplaşmayı Aşmanın Yolları: Deneyimler ve Arayışlar

Program:

10.00-10.15 Kayıt

10.15-11.15 TurkuazLab Projesi ve Sonuçları  / TurkuazLab Ekibi

11.30-12.30 Farklı Alanlardan Kutuplaşmaya Yaklaşımlar

Itır ERHART, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Işık TÜZÜN, Eğitim Reformu Girişimi

Afşin YURDAKUL, Habertürk

Partisanship, Misinformation, and Polarization with Eric Merkley

By Duyurular

TurkuazLab webcast serisinin 3. bölümünde, Moderatör Dr. Tuğçe Erçetin ve Toronto Üniversitesi’nden konuğu Dr. Eric Merkley “Partizanlık, Mezenformasyon ve Kutuplaşma” hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide değinilen temel konular duygusal kutuplaşmanın toplumda yarattığı riskler; Covid-19 ve mezenformasyonun kutuplaşma üzerindeki etkileri; partizanlık, demokrasi ve kutuplaşma ilişkisi; ve kutuplaşmayı azaltmak için öneri ve stratejilerdi.

Populism, Misinformation, and Affective Polarization with James Druckman

By Duyurular

Moderatör Dr. Tuğçe Erçetin ve Prof. Dr. James Druckman “Kutuplaşma, Mezenformasyon ve Duygusal Kutuplaşma” hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide değinilen temel konular duygusal kutuplaşmanın toplumda yarattığı riskler; Covid-19 ve mezenformasyonun kutuplaşma üzerindeki etkileri; popülizm ve kutuplaşma ilişkisi; ve kutuplaşmayı azaltmak için stratejilerdi.

Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı Yayına Girdi

By Duyurular, Haberler

TurkuazLab proje faaliyetleri kapsamında en önemli çıktılardan biri olarak Kutuplaşmayı Anlamak başlıklı Çevrimiçi Eğitim Aracı Mayıs 2021’de yayına girdi. Türkiye toplumunda kutuplaşma ve bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu bir ekosisteme katkı sağlamak için yenilikçi yöntemler önermeyi amaçlayan TurkuazLab için bu Çevrimiçi Eğitim Aracı işlevsel olacaktır.

Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı, TurkuazLab tarafından Kasım-Aralık 2020’de yürütülen Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 Araştırması sonuçları da dikkate alınarak geliştirildi. Ders, altı temel başlık altında kısa video anlatımlar ve konunun uzmanları ve ilgili taraflarla gerçekleştirilen röportajlar aracılığıyla kutuplaşma kavramı ve etkilerinin tüm boyutlarıyla tartışıldığı oyunlaştırılmış bir çevrimiçi eğitim aracı.

Ders anlatımlarında, kutuplaşma kavramı; kutuplaşmanın nedenleri, sonuçları, zararları; kimliklerin kutuplaşma ile ilişkisi; ötekileştirme süreçlerinin kutuplaşma bağlamında değerlendirilmesi; bilgi edinme pratikleri ve yanlış bilginin kutuplaşma üzerine etkileri; temas ve karşılaşmanın duygusal kutuplaşma açısından önemi ile kutuplaşma bağlamında ihtiyaçlar ve haklar konuları ele alınmaktadır.

Derslerin yanı sıra, “Fanus Oyunu” ve “Tahmin Oyunu” aracılığıyla kullanıcılara kutuplaşma bağlamında kendi tutum ve davranışlarını deneyimleme imkânı sunulmaktadır. Fanus Oyunu ile kullanıcıların siyasete dair konularda yakın çevrelerindeki kişilerle benzer görüşlere sahip olup olmadıklarını değerlendirerek kendi ağlarının yansımasını keşfetmeleri amaçlanmaktadır. Tahmin Oyunu ise kullanıcıların farklı siyasi parti taraftarlarının gündem hakkındaki görüşlerini tahmin etmelerini sağlayarak birbirimizi ne kadar tanıdığımızı ortaya koymayı hedeflemektedir.

Sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partiler öncelikli olmak üzere tüm kamuoyunu kutuplaşmayı azaltacak farkındalık, bilgi ve yöntemlerle donatmayı amaçlayan Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı’nın farklılıklarla beraber yaşayabilmenin imkânlarını birlikte düşünmek için bir aracı olması hedeflenmektedir.

Kutuplaşmayı Anlamak: TurkuazLab Çevrimiçi Eğitim Aracı Tanıtımı etkinliği 01 Haziran 2021, 10:30-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Etkinlik detaylarına aşağıda ulaşabilirsiniz:

1 Haziran 2021

10.30-12.00

Çevrimiçi*

Açılış Konuşmaları

TurkuazLab Ekibi

Panel

Nazan Aksoy

Şeyda Taluk

Itır Erhart

*Zoom webinar kayıt için: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qB_E2nCTRGeEmQTyvKvaqw

İletişim: [email protected]

www.turkuazlabsaha.org

Jennifer McCoy ile Kutuplaşma, Demokrasi ve Stratejiler

By Duyurular, Haberler

TurkuazLab Webcast’te moderatör Dr. Tuğçe Erçetin ve konuk Prof. Dr. Jennifer McCoy “Kutuplaşma, Demokrasi ve Stratejiler” hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Tartışmanın ana temaları; ABD seçimlerinden sonra demokrasinin geleceği, duygusal kutuplaşma, kutuplaşma ile salgın arasındaki ilişki, popülizm ve kutuplaşma, kadın liderlerin demokrasiler açısından rolü ve kutuplaşmayı azaltmak için stratejiler olarak öne çıkıyor.

Videoya TurkuazLab YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

“İstanbul Sözleşmesi Hakkındaki Algılar: Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığında Uzlaşma, Sorumlulukta Ayrışma” Makalesi Yayınlandı

By Duyurular, Haberler

BİLGİ-Göç Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve TurkuazLab Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Emre Erdoğan, Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi ikinci sayısı için “İstanbul Sözleşmesi Hakkındaki Algılar: Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığında Uzlaşma, Sorumlulukta Ayrışma” adlı bir makale kaleme aldılar. Uyan Semerci ve Erdoğan makalede, Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 Araştırması saha çalışmasında İstanbul Sözleşmesi ve kadına yönelik şiddete dair algılar konusuna ayrılan modülün bulgularını değerlendirdi.

Makaleye buradan ulaşabilirsiniz: https://dergi.bilgi.edu.tr/index.php/reflektif/article/view/31/29

 

TÜSES “Kutuplaşmaya Karşı Siyaset Dili” Webinar’ı Düzenledi

By Duyurular

Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 30 Ocak 2021 tarihinde “Kutuplaşmaya Karşı Siyaset Dili” konulu bir çevrim içi etkinlik düzenledi. Etkinlikte, TurkuazLab Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Emre Erdoğan, BİLGİ-Göç Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Somer; kutuplaşmanın yol açtığı mevcut sorunlar, kutuplaşmada ısrarın siyaseti nasıl şekillendirdiği ve kutuplaşmadan çıkış yollarının neler olabileceğini konuştular.

Webinar etkinliğinin kaydına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/TUSES2020/videos/460432158319437