Hakkında

Marshall Fonu (GMF), İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ-Göç) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın finansal desteği ile Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar Projesi’ni (TurkuazLab) Mart 2020’de başlattı.

Türkiye’de var olan kutuplaşma ortamı, çoğulcu demokrasiye zarar vererek, popülist ve çoğunlukçu siyasetin önünü açmaktadır. Günümüzde bireyler giderek daha fazla kendi görüşlerini pekiştiren, zıt görüşlere yer verilmeyen “yankı odaları”nda yaşamaktalar. Zıt görüşlere sahip kişilerin bulunduğu ortamlarda hassas konularda tartışmaktan kaçınıldıkça “sessizlik sarmalı”nın etkisi artmaktadır. Türkiye’de toplum partizan çizgilerde derinlemesine ayrılırken, Batı karşıtlığı  kutuplaşma okyanusunda “negatif anlaşma adaları” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bulgular, BİLGİ-Göç’ün, GMF’in bir projesi olan Karadeniz İşbirliği Fonu’nun (Black Sea Trust for Regional Cooperation) desteğiyle yürüttüğü Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları başlıklı araştırmasında yer almıştır.

TurkuazLab Projesi, Türkiye toplumunda kutuplaşma ve bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu yeni bir ekosisteme katkı sağlamak için sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partileri kutuplaşmayı azaltacak stratejiler ve araçlar ile donatmayı amaçlamaktadır.

İki yıl sürecek bu projedeki amaçlara aşağıdaki faaliyetlerle ulaşmayı hedeflemekteyiz: