Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2015

Proje Hakkında

“Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2015” Araştırması, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği bünyesinde yönetim kurulu üyesi Emre Erdoğan tarafından Karadeniz İşbirliği Fonu’nun (Black Sea Cooperation Trust) desteğiyle Aralık 2015’te gerçekleştirildi. Araştırma, Türkiye’de 16 ilin kentsel ve kırsal bölgelerinde Türkiye seçmen nüfusunu temsil eden 1024 kişilik örneklemle yürütüldü.

Araştırmanın temel bulgularından biri toplumsal kimliklerle siyasi partilerin örtüşmesi oldu. Belli toplumsal kimliklerin belli siyasi partilerle özdeşleştirildiği gözlendi. Buna göre farklı parti tabanlarının siyasi gündemdeki birçok konuyu değerlendirirken de siyasi parti aidiyetleri çerçevesinden baktıkları görüldü. Araştırma, ayrıca siyasi parti tabanları arasındaki sosyal mesafenin arttığını ortaya koydu. Herhangi bir partinin taraftarlarına en uzak hissedilen siyasi partinin taraftarları hakkında yöneltilen kızının bu kişilerle evlenmesi, birlikte iş yapma, komşu olma ve çocuklarının arkadaşlık etmesini isteyip istememe gibi alanlardaki sorularla, en uzak hissedilen siyasi parti hangisi olursa olsun sosyal mesafenin yüksek olduğu gözlendi.

Video

Haberler ve Yazılar

Emre Erdoğan, (12 Nisan 2016), “Turkey: Divided We Stand“, On Turkey, The German Marshall Fund of the United States.

Emre Erdoğan, (22 Mart 2016), “Bölünmüş Bir Ülkede İletişim Kurabilmek“, The Brand Age

Emre Erdoğan, (1 Nisan 2016), “‘Kutuplaşmış’ Bir Ülkede Umut Edebilmenin Zorlukları“, Medium

BBC News, (27 Ocak 2017), “Muhafazakar kesim kutuplaşmaya nasıl bakıyor?

405, (10 Mart 2016), “Emre Erdoğan | Türkiye’de Kutuplaşma