Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2017

Proje Hakkında

“Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2017” araştırması İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci yürütücülüğünde, Marshall Fonu’nun bir projesi olan Karadeniz İşbirliği Fonu’nun (Black Sea Cooperation Trust) desteğiyle Kasım-Aralık 2017 döneminde gerçekleştirildi. Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü nüfusunu temsilen 2004 kişiyle yüz yüze anket ve dört farklı siyasal partinin taraftarlarının katılımıyla dört odak grup görüşmesi yoluyla yürütüldü.

İlki 2015 Kasım seçimleri sonrasında gerçekleştirilen “Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları” araştırma çalışması, Türkiye’de farklı siyasi parti tabanları arasındaki sosyal mesafenin yüksek olduğunu, parti taraftarlarının diğer parti taraftarlarından kendilerini daha üstün gördüklerini ve siyasi parti taraftarlığıyla siyasal kimliklerin iç içe geçtiğini ortaya koymuştu. Siyasal kutuplaşmanın gazete ve televizyon tercihlerinde de görüldüğü, her parti tabanının kendisine yakın mecralardan haber almayı tercih ettiği öğrenilmişti. Araştırma, bireyler arasında karşılıklı etkileşimi sağlayacak ortak alanların yeniden inşa edilmesi gerektiği sonucunu çıkarmıştı.

Kutuplaşmanın siyasal parti tabanları açısından farklı boyutlarını ele alan çalışma, iki yılın ardından 2017’de tekrarlanarak bu süreçte yaşanan tüm siyasi ve sosyal gelişmelerin siyasal kutuplaşmayı nasıl etkilediğini anlamak amaçlandı. 2017 araştırma sonuçlarında; parti tabanları arasında sosyal mesafenin korunduğu, parti taraftarlarının diğer parti taraftarlarına kıyasla kendilerini ahlaki olarak üstün gördüğü, diğer parti taraftarlarının siyasal özgürlüklerinin kısıtlanmasına dair bir istek bulunduğu, ayrıca bireylerin siyasal konularda bilgi alma kanallarını siyasi parti tercihleri doğrultusunda belirledikleri görüldü. Çalışma, bütün bu konulardaki ayrılıkların yanı sıra batıyla ilişkiler hakkındaki algıların ve Suriyeli mültecilere karşı olumsuz tutumların önemli birer ortak payda olduğunu da ortaya koydu.

Videolar

İlgili Yayınlar

Erdoğan, E., Uyan Semerci, P. (2018). Fanusta Diyaloglar: Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

https://bilgiyay.com/kitap/fanusta-diyaloglar-turkiyede-kutuplasmanin-boyutlari/

Haberler ve Yazılar

Emre Erdoğan, (2 Nisan 2020), “The Impact of the Coronavirus Pandemic on Polarization in Turkey” On Turkey, The German Marshall Fund of the United States.

Emre Erdoğan, (13 Mart 2018), “The Rise of Tribal Politics: A Key to Understanding Turkish Politics” On Turkey, The German Marshall Fund of the United States.

Emre Erdoğan, (20 Şubat 2018), “Dimensions of Polarization in Turkey” On Turkey, The German Marshall Fund of the United States.

Emre Erdoğan, (20 Nisan 2020), “Siyasal Topoğrafyamız ve Yeni Partilerin Geleceği“, Perspektif.

Daktilo 1984, (23 Ağustos 2019), “Emre Erdoğan ile Kabilecilik Kavramı Üzerine

Euronews, (15 Mart, 2019), “Uzmanlar: Yerel seçimlerde “siyasi kabilecilik” belirleyici olacak

Euronews, (17 Nisan 2020), “Prof. Emre Erdoğan: Covid-19 salgını kutuplaşan Türkiye’de farklılıkları unutturur mu?

Gazete Duvar, (9 Şubat 2018), “Kutuplaşma tüm siyasetçilerin işini kolaylaştırır

Evrensel, (9 Şubat 2018), “‘Seçim, kutuplaşmayı seven siyasetçi için bereketlidir’

DW, (5 Şubat 2018), “Kutuplaşma araştırması: Sevr Sendromu yükselişte

Birgün, (7 Şubat 2018), “Türkiye’de her parti taraftarı kendilerini diğerlerinden ahlaken üstün görüyor

Sivil Alan, (5 Şubat 2018), “Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları!

Son-An, (10 Temmuz 2018), “Türkiye’de Kutuplaşmanın Röntgenini Çeken Çalışma

Demokrat Haber, (5 Şubat 2018), “Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları: Çocuklar oynamasın, komşu olmak istemem

Bugün Kocaeli, (6 Şubat 2018), “Türkiye’de kutuplaşmanın boyutları

Vitae, (2018), “Türkiye’de kutuplaşmanın boyutları araştırıldı