Türkiye’deki Çalışmalar

Türkiye’deki Çalışmalar, kutuplaşma alanında farklı disiplinlerden araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya gelerek yaptıkları projeler ve araştırmaları kapsamaktadır.

15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Türkiye: Elitler Kutuplaşma Hususunda Kutuplaşınca

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi

Raporda, siyasi kutuplaşma üzerine elitlerin görüşlerine odaklanılarak Türkiye’de kutuplaşmanın nedenleri ele alınmaktadır. Rapor, Türkiye’de halkın kutuplaşma düzeyinin ölçülmesi yerine, Türkiye’nin elitlerinin, ülkedeki artan kutuplaşma iddialarına yönelik görüşlerini incelemektedir.

Web Sitesini Görüntüle

24 Haziran’dan 31 Mart’a: İki Seçim Arası Türkiye’de Siyasal Kutuplaşma

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol), Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)

Proje, kimliksel kutuplaşma sürecinin hem sebep hem de sonuçlarından biri olan bloklar içi seçmen donmasına odaklanarak, Türkiye’nin temel sorunları ile kutuplaşmanın ilişkisi, kutuplar arası bakış açıları ve kutuplaşmanın hangi noktalarda şiddetlenerek, hangi noktalarda kırılmaya uğradığı üzerine çalışmıştır.

Web Sitesini Görüntüle

Ortak Değerler Hareketi

Ortak Değerler Hareketi

Ortak Değerler Hareketi, bireysel değerlerimizi keşfederek müşterek yanlarımız etrafında buluşmayı hedefleyen; böylece toplumdaki ayrışma ve kutuplaşma eğilimlerini gidermeye çalışan bir sosyal sorumluluk projesidir.

Web Sitesini Görüntüle

Türkiye’de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü Projesi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi

Proje, “Dönüştürücü Arabuluculuk” yönteminden faydalanarak, farklı çevrelerden katılımcıların “güçlendirilmesi ve tanınmasıyla”, sürdürülebilir çatışma çözümüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Web Sitesini Görüntüle

Türkiye’de Sosyal Uyum

İNGEV, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi

Türkiye’de Sosyal Uyum araştırması, siyasi kutuplaşmanın arttığı tespit edilen son dönemde, Türkiye toplumunun sosyal uyum düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Web Sitesini Görüntüle

Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 2017

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları araştırması Türkiye’deki siyasal kutuplaşmayı ve farklı boyutlarını parti taraftarları arasında özellikle sosyal mesafenin giderek artması, birbirlerinden uzaklaşması üzerinden ele alarak siyasi ve sosyal gelişmelerin siyasal kutuplaşmayı nasıl etkilediğini anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Web Sitesini Görüntüle

Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 2015

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları araştırması Türkiye’deki siyasal kutuplaşmayı ve farklı boyutlarını parti taraftarları arasında özellikle sosyal mesafenin giderek artması, birbirlerinden uzaklaşması üzerinden ele alarak siyasi ve sosyal gelişmelerin siyasal kutuplaşmayı nasıl etkilediğini anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Web Sitesini Görüntüle

Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları için Eğitim ve Ağ Oluşturma Projesi (2018 – 2019)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu

Proje, “İstanbul’da Kültürel Çeşitliliğin Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme Projesi”nin devamı olarak sınıf-içi ve sahada uygulamalı eğitimler, atölyeler, sergi, paneller, söyleşiler, konferans etkinlikleri ve STK işbirlikleri faaliyetleri ile gerçekleştirilmiştir.

Web Sitesini Görüntüle