Skip to main content

TurkuazLab proje faaliyetleri kapsamında en önemli çıktılardan biri olarak Kutuplaşmayı Anlamak başlıklı Çevrimiçi Eğitim Aracı Mayıs 2021’de yayına girdi. Türkiye toplumunda kutuplaşma ve bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu bir ekosisteme katkı sağlamak için yenilikçi yöntemler önermeyi amaçlayan TurkuazLab için bu Çevrimiçi Eğitim Aracı işlevsel olacaktır.

Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı, TurkuazLab tarafından Kasım-Aralık 2020’de yürütülen Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 Araştırması sonuçları da dikkate alınarak geliştirildi. Ders, altı temel başlık altında kısa video anlatımlar ve konunun uzmanları ve ilgili taraflarla gerçekleştirilen röportajlar aracılığıyla kutuplaşma kavramı ve etkilerinin tüm boyutlarıyla tartışıldığı oyunlaştırılmış bir çevrimiçi eğitim aracı.

Ders anlatımlarında, kutuplaşma kavramı; kutuplaşmanın nedenleri, sonuçları, zararları; kimliklerin kutuplaşma ile ilişkisi; ötekileştirme süreçlerinin kutuplaşma bağlamında değerlendirilmesi; bilgi edinme pratikleri ve yanlış bilginin kutuplaşma üzerine etkileri; temas ve karşılaşmanın duygusal kutuplaşma açısından önemi ile kutuplaşma bağlamında ihtiyaçlar ve haklar konuları ele alınmaktadır.

Derslerin yanı sıra, “Fanus Oyunu” ve “Tahmin Oyunu” aracılığıyla kullanıcılara kutuplaşma bağlamında kendi tutum ve davranışlarını deneyimleme imkânı sunulmaktadır. Fanus Oyunu ile kullanıcıların siyasete dair konularda yakın çevrelerindeki kişilerle benzer görüşlere sahip olup olmadıklarını değerlendirerek kendi ağlarının yansımasını keşfetmeleri amaçlanmaktadır. Tahmin Oyunu ise kullanıcıların farklı siyasi parti taraftarlarının gündem hakkındaki görüşlerini tahmin etmelerini sağlayarak birbirimizi ne kadar tanıdığımızı ortaya koymayı hedeflemektedir.

Sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partiler öncelikli olmak üzere tüm kamuoyunu kutuplaşmayı azaltacak farkındalık, bilgi ve yöntemlerle donatmayı amaçlayan Kutuplaşmayı Anlamak Çevrimiçi Eğitim Aracı’nın farklılıklarla beraber yaşayabilmenin imkânlarını birlikte düşünmek için bir aracı olması hedeflenmektedir.

Kutuplaşmayı Anlamak: TurkuazLab Çevrimiçi Eğitim Aracı Tanıtımı etkinliği 01 Haziran 2021, 10:30-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Etkinlik detaylarına aşağıda ulaşabilirsiniz:

1 Haziran 2021

10.30-12.00

Çevrimiçi*

Açılış Konuşmaları

TurkuazLab Ekibi

Panel

Nazan Aksoy

Şeyda Taluk

Itır Erhart

*Zoom webinar kayıt için: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qB_E2nCTRGeEmQTyvKvaqw

İletişim: [email protected]

www.turkuazlabsaha.org