Skip to main content

Moderatör Dr. Tuğçe Erçetin ve Prof. Dr. James Druckman “Kutuplaşma, Mezenformasyon ve Duygusal Kutuplaşma” hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide değinilen temel konular duygusal kutuplaşmanın toplumda yarattığı riskler; Covid-19 ve mezenformasyonun kutuplaşma üzerindeki etkileri; popülizm ve kutuplaşma ilişkisi; ve kutuplaşmayı azaltmak için stratejilerdi.