Proje Ekibi

Özgür Ünlühisarcıklı

Marshall Fonu (GMF), Ankara Ofisi Direktörü

Özgür Ünlühisarcıklı, 2008 yılından itibaren Marshall Fonu’nun Ankara Ofis Direktörü görevini sürdürmektedir. Uzmanlık alanları arasında transatlantik ilişkiler, Türk iç ve dış politikası, demokratikleşme ve sivil toplum konuları yer alan Ünlühisarcıklı, bu konular çerçevesinde analiz yazıları ve raporlar kaleme almakta, ulusal ve yabancı basına görüş bildirmektedir. Marshall Fonu’na katılmadan önce Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda kaynak geliştirme yöneticisi; ARI Hareketi’nde yönetici ve AB Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri'nde danışman olarak görev yapmıştır. Ünlühisarcıklı lisans derecesini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden, lisansüstü derecesini Koç Üniversitesi’nden almıştır.

Pınar Uyan Semerci

Merkez Müdürü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. 2007 yılından itibaren aynı üniversitede Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü ve 2017 yılından itibaren Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekanlığı görevlerini yürütmektedir. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında alan Uyan Semerci, sosyal adalet, insani gelişme, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, çocuğun iyi olma hali, kimlik oluşumu alanlarında uzmanlaşmıştır, bu konular yanı sıra çocuk işçiliği, gençliğin siyasal katılımı, ötekileştirme, kutuplaşma, göç ve sosyal politika alanlarında da yayınları bulunmaktadır.

Emre Erdoğan

Bilimsel Koordinatör, TurkuazLab

Emre Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi bulunan Erdoğan, akademi ve sivil toplumda çeşitli projelerde araştırmacı ve kıdemli danışman olarak görev yapmıştır. Araştırmaları siyasi katılım, dış politika ve kamuoyu, çocuk ve gençlerin refahı, metodoloji ve istatistiğe odaklanmaktadır. Türkiye'de gençlik, Suriyeli mülteci gençlerin entegrasyonu, ötekileştirme, kutuplaşma ve popülizm konularında çalışmakta ve yayınlar yapmaktadır.

Tuğçe Erçetin

Doktora Sonrası Araştırmacı, TurkuazLab

Tuğçe Erçetin lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, yüksek lisans derecelerini Essex Üniversitesi Siyaset Bilimi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Doktorasını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmakta ve yarı zamanlı olarak ders vermektedir. Daha önce ötekileştirme, sivil toplum ve gönüllülük, Suriyeli mülteciler ve sosyal girişimcilik, popülizm üzerine araştırma projelerinde çalışmıştır. Çalışma alanları arasında karşılaştırmalı siyaset, popülizm, siyasal psikoloji, kimlik, göç, Türk siyaseti, milliyetçilik yer almaktadır.

Birnur Eyolcu Kafalı

Proje Asistanı, TurkuazLab

Birnur Eyolcu Kafalı, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre özel sektörde pazarlama-iletişim alanında çalışmıştır. 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2017 yılında bölüm arkadaşları ile 40tilki Kadın İnisiyatifi’ni kurmuş ve çalışmalarını toplumsal cinsiyet rolleri ve flört şiddeti üzerine yoğunlaştırmıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim alanında, tamamlamıştır. Çalışma ve ilgi alanları arasında toplumsal cinsiyet, flört şiddeti, kadın hakları, sivil toplum, eğitim, bilgi düzensizlikleri ve infodemi yer almaktadır.

Ceylan Canbilek

Marshall Fonu (GMF), Kıdemli Program Uzmanı

Marshall Fonu Ankara Ofisi’ndeki görevine 2005 yılında program yardımcısı olarak başlayan Ceylan Canbilek, görevini kıdemli program uzmanı olarak sürdürmektedir. Canbilek, Marshall Fonu’na katılmadan önce, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü ve Dünya Bankası gibi kurumlarda görev yapmıştır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, lisansüstü derecesini Essex Üniversitesi’nden ekonomi politik alanında almıştır.

Gizem Külekçioğlu

Projeler Yöneticisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gizem Külekçioğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini sırasıyla Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı’nda tamamlamıştır. 2007 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ-GÖÇ)’nde çalışmaktadır. Merkezde, göç ve sosyal içerme, göç ve eğitim, kırsalda ve kentte çocuk işçiliği, kutuplaşma konularında projelerin yanı sıra göç, sanat, edebiyat, göç ve göçmenler hakkında farkındalık ve önyargıların kırılmasına dair etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır.