Skip to main content

Kutuplaşma konusunda Türkiye’den ve dünyadan uzmanlarla düzenlenen bir uzman görüş anketi ve takip çalıştayı gerçekleştirildi. Uzman görüş anketi ve çalıştay ile genel olarak kutuplaşma ve kutuplaşmanın Türkiye’deki varlığının daha derin bir şekilde anlaşılması ve kutuplaşmayı azaltmak için stratejilere katkı yapılması amaçlandı.

4 aşamadan oluşan uzman görüş anketinde, katılımcılardan kutuplaşmanın temel nedenleri ve çözüm önerileri doğrultusunda görüş bildirmeleri ve bu görüşleri bir önem sıralamasına koymaları talep edildi. Anketin son aşamasında ise, katılımcılar kutuplaşmanın azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinin uygulanabilirliklerini derecelendirdi.

Uzman görüş anketinin ardından, 30 Kasım 2020 tarihinde  çalışmaya katılan uzmanlarla bir takip çalıştayı yapılarak anket sonuçları paylaşıldı. Moderasyonu Marshall Fonu (GMF) Ankara Ofisi direktörü Özgür Ünlühisarcıklı’nın yaptığı çalışma grubu toplantısında, Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci kutuplaşmanın nedenleri, çözümleri ve çözümlerin uygulanabilirliği üzerine anket verilerini katılımcılarla paylaştı. Ardından Ersin Kalaycıoğlu ve Emilia Palonen uzman görüş anketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.  Çalıştay,  kutuplaşma, kutuplaşmanın Türkiye’deki varlığı ve kutuplaşmayı azaltmaya yönelik stratejiler üzerine katılımcıların görüşlerinin alınmasıyla tamamlandı. Uluslararası uzmanlarla yapılan uzman görüş anketi ve çalışma grubu toplantısı kutuplaşmanın daha derin bir şekilde anlaşılmasına ve uygulanabilir stratejiler geliştirilmesine katkı sundu.